Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Η/Υ-αγορά ειδών που κρίνονται απαραίτητα για την αντικατάσταση και αναβάθμιση των υπολογιστών του Κ.Π.Ε.-Κ.Ε.Α. Ανατολικού Ολύμπου)