Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Γεύμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών – συνοδών, εκπαιδευτικών του ΚΠΕ & μαθητών στα ημερήσια – πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα)