Έρευνα Αγοράς για «Υλικά καθαρισμού» του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 5.3.2019 έως και 30.6.2019