Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού (Catering) για την παροχή προγεύματος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του ΚΠΕ Ιθάκης