Πρόσκληση υποβολής Προσφορών - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για διαμονή, διατροφή και προμήθεια υλικών του ΚΠΕ Καρπενησίου για το διάστημα Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2019