Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας