Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων υλικών ποδηλάτων για τις ανάγκες του ΚΠΕ Ποροΐων για τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2019