Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Aναλώσιμα 2η)