Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για είδη γραφικής ύλης