Έγκριση επισκέψεων σχολείων στο ΚΠΕ Άμφισσας από 18/02 - 06/06/2019