ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ CATERING ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ