ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ