ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών ειδών ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ