ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ