Ανακοινοποίηση για έρευνα αγοράς για προμήθεια γραφικής ύλης στο ΚΠΕ Κόνιτσας