Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη βιβλιοπωλείου, αναλώσιμων , αναλώσιμων υλικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου του Κ.Π.Ε. Μελίτης