Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υπηρεσιών διατροφής και μετακίνησης στο πλαίσιο διοργάνωσης σεμιναρίου (Μαΐου 2019) του Κ.Π.Ε. Γρεβενών