Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών διατροφής για το διάστημα Μάιος –Ιούνιος 2019