Έρευνα αγοράς για την συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κ.Π.Ε Περτουλίου-Τρικκαίων