ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ