Επισκέψεις σχολικών μονάδων στο ΚΠΕ Ποροΐων (Μάρτιος-Ιούνιος 2019)