ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ