Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας που θα υλοποιηθούν από 30/10/2019 έως τις 20/12/2019