Θέμα : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στα προγράμματα του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολ. έτους 2019-2020»