Ημερίδα με θέμα: Οι αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη