Βιωματικό εργαστήρι. «Σχεδιασμός περιβαλλοντικού μονοπατιού και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (για το δάσος) για μαθητές δημοτικού σχολείου»