Επιτυχής Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου για τη Βάλια Κάλντα