Σεμινάριο: "Η τροφή ως μια πολιτική πράξη" 8-9/4/2011