Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου "Ελαίας Δρόμοι"