Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»