Υλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας από το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου για το Κάμπο της Χίου 04/11/2012