Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για α) Εμπειρογνώμονες, β) Στελέχη οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης γ) Περιφερειακά στελέχη οργανωτικής υποστήριξης