Πύλη ενημέρωσης (portal) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Internet