ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε. ΚΑΙ Π.Ο. ΤΟΥ Ε.Θ.Δ. Π.Ε. «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ…ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». 12 ΚΑΙ 13/06/14