Καλώς ήρθατε στον νέο διαδικτυακό τόπο για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Slide

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αριθμεί 30 χρόνια παρουσίας, με πρώτο το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας Αχαΐας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993. Το δίκτυο των Κ.Π.Ε. εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε, μετρώντας 53 κέντρα που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα.

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ολιστικά αλλά και να το προσεγγίζουν διεπιστημονικά. Μέσω της δράσης των Κ.Π.Ε., αναπτύσσονται, προωθούνται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης με γνώμονα τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

July 2021

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 28th June
Events for 29th June
Events for 30th June
Events for 1st July
Events for 2nd July
Events for 3rd July
No Events
Events for 4th July
No Events
Events for 5th July
No Events
Events for 6th July
No Events
Events for 7th July
No Events
Events for 8th July
No Events
Events for 9th July
Events for 10th July
No Events
Events for 11th July
No Events
Events for 12th July
No Events
Events for 13th July
No Events
Events for 14th July
No Events
Events for 15th July
No Events
Events for 16th July
No Events
Events for 17th July
No Events
Events for 18th July
No Events
Events for 19th July
No Events
Events for 20th July
No Events
Events for 21st July
No Events
Events for 22nd July
No Events
Events for 23rd July
No Events
Events for 24th July
No Events
Events for 25th July
No Events
Events for 26th July
No Events
Events for 27th July
No Events
Events for 28th July
No Events
Events for 29th July
No Events
Events for 30th July
No Events
Events for 31st July
No Events

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Κ.Π.Ε.

Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία
Προώθηση της έρευνας στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διάχυση της πορείας και των αποτελεσμάτων της δράσης των Κ.Π.Ε. (επικοινωνιακή στρατηγική)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι μαθητές
Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Εποικοδομητική προσέγγιση νέων γνώσεων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καλλιέργεια αξιών και ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος
Επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε. – βελτιστοποίηση τρόπου διδασκαλίας και εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων
Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, συνεχής ανανέωση και ενημέρωσή του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εμπίπτουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο εκάστοτε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι συναφείς με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στην οποία βρίσκεται αυτό με σκοπό την προβολή των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας του τόπου. Ωστόσο κυμαίνονται στο εύρος των 4 παρακάτω ενοτήτων:

Οι τελευταίες αναρτήσεις των Κ.Π.Ε.

Οι τελευταίες εκδηλώσεις των Κ.Π.Ε.

Event closed.

Ημερίδα με θέμα «Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια» 7 Ιουνίου 2021 Οργάνωση: ΚΠΕ Πραμάντων,

2021-06-07
Event closed.

Σεμινάριο με θέμα: «Υδατικοί Πόροι και Πλημμύρες: Πηγή Ζωής και Κινδύνων υπό το φάσμα της

2021-06-02
Event closed.

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΑΚΡΑΙΑ

2021-06-0319:00 - 21:30