Καλώς ήρθατε στον νέο διαδικτυακό τόπο για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Slide

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αριθμεί 30 χρόνια παρουσίας, με πρώτο το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας Αχαΐας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1993. Το δίκτυο των Κ.Π.Ε. εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε, μετρώντας 53 κέντρα που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα.

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

0

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών ώστε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ολιστικά αλλά και να το προσεγγίζουν διεπιστημονικά. Μέσω της δράσης των Κ.Π.Ε., αναπτύσσονται, προωθούνται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης με γνώμονα τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st October
No Events
Events for 2nd October
No Events
Events for 3rd October
No Events
Events for 4th October
Events for 5th October
Events for 6th October
Events for 7th October
Events for 8th October
Events for 9th October
Events for 10th October
Events for 11th October
Events for 12th October
Events for 13th October
Events for 14th October
Events for 15th October
Events for 16th October
No Events
Events for 17th October
No Events
Events for 18th October
Events for 19th October
Events for 20th October
Events for 21st October
Events for 22nd October
Events for 23rd October
No Events
Events for 24th October
No Events
Events for 25th October
Events for 26th October
Events for 27th October
No Events
Events for 28th October
No Events
Events for 29th October
Events for 30th October
No Events
Events for 31st October
No Events

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Κ.Π.Ε.

Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Παραγωγή εκπαιδευτικού – υποστηρικτικού υλικού
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία
Προώθηση της έρευνας στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διάχυση της πορείας και των αποτελεσμάτων της δράσης των Κ.Π.Ε. (επικοινωνιακή στρατηγική)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι μαθητές
Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Εποικοδομητική προσέγγιση νέων γνώσεων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καλλιέργεια αξιών και ολιστική θεώρηση του περιβάλλοντος
Επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε. – βελτιστοποίηση τρόπου διδασκαλίας και εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων
Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, συνεχής ανανέωση και ενημέρωσή του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εμπίπτουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο εκάστοτε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι συναφείς με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στην οποία βρίσκεται αυτό με σκοπό την προβολή των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας του τόπου. Ωστόσο κυμαίνονται στο εύρος των 4 παρακάτω ενοτήτων:

Οι τελευταίες εκδηλώσεις των Κ.Π.Ε.

Event closed.

Ημερίδα με θέμα «Γέφυρα Πλάκας: Μνημείο, μνήμη και διάρκεια» 7 Ιουνίου 2021 Οργάνωση: ΚΠΕ Πραμάντων,

2021-06-07
Event closed.

Σεμινάριο με θέμα: «Υδατικοί Πόροι και Πλημμύρες: Πηγή Ζωής και Κινδύνων υπό το φάσμα της

2021-06-02
Event closed.

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΑΚΡΑΙΑ

2021-06-0319:00 - 21:30