Καλώς Ήρθατε

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΔ.Β.Μ.Π.Α.) είναι σχετικά νέος θεσμός, καθώς το πρωτοϊδρυμένο τότε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις το 1993. Η ιστορία δικαιώνει τη λειτουργία των Κ.Π.Ε., στη διάρκεια ανάπτυξης του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οδηγώντας έτσι στην άνθηση του θεσμού, με παράλληλη αύξηση του αριθμού τους.

 

Το χρονικό αυτό σημείο σηματοδοτεί και την απαρχή της δραστηριοποίησης του Ίδρυματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ( πρώην Εθνικό Ιδρύμα Νεότητας [Ε.Ι.Ν.] ) σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αφού υπήρξε ο φορέας που παραχώρησε τους χώρους της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας προκειμένου να στεγαστεί το πρώτο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,. ανταποκρινόμενο για μία ακόμη φορά στις σύγχρονες προκλήσεις και στον ρόλο που καλείται να διαδραματίζει, ως φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διεκδίκησε από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και τελικά ανέλαβε, με την ιδιότητα του δικαιούχου, την ευθύνη για τη διαχείριση όλων των Κ.Δ.Β.Μ.Π.Α. της χώρας.

Τελευταίες ανακοινώσεις όλων των Κ.Π.Ε.

Πρόσφατες προκηρύξεις όλων των Κ.Π.Ε.