Προκηρύξεις

Προμήθεια Φαρμακευτικών Αναγκών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικών αναγκών στα Κ.Π.Ε. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου στα Κ.Π.Ε. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις