Share this:

"/>
Contributors

«Έλεγχος και βελτίωση της κατάστασης του ποταμού από τους πολίτες και μαθητές μιας πόλης, μέσα από την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους» – διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου

Το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου σε συνεργασία με τον
Δήμο Μουζακίου και το «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια» με θέμα: «Έλεγχος και βελτίωση της
κατάστασης του ποταμού από τους πολίτες και μαθητές μιας πόλης, μέσα από την πληροφόρηση,
ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους», την Παρασκευή 6 Μαΐου και το Σάββατο 7 Μαΐου 2022. Το
εκπαιδευτικό εργαστήριο πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του
ομάδας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) –
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να διερευνήσει τις συνθήκες που υπάρχουν στον ποταμό Πάμισο που
διαρρέει τον Δήμο Μουζακίου και να προτείνει τρόπους ευαισθητοποίησης των πολιτών και μαθητών και
συμμετοχής τους στον έλεγχο της κατάστασής του. Το ζητούμενο είναι η υγεία των ποτάμιων
οικοσυστημάτων, η ανάδειξη των αξιών τους και η αξιοποίησή τους στα πλαίσια και της αύξησης της
ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των πόλεων, όπως και η μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά.
Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί έμπειροι σε θέματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, ανάμεσα στους οποίους και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Έργο «Δευκαλίωνας:
Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης της Πράξης, οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας για τα μέλη των
Κ.Ε.ΠΕ.Α. (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης) υπολογίζονται σύμφωνα
με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α ́ 94) και ως εκ τούτου τα έξοδα των συμμετεχόντων
του Πίνακα Ι, θα καλυφθούν από τα Οικεία Τεχνικά Δελτία Έργου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«Έλεγχος και βελτίωση της κατάστασης του ποταμού από τους πολίτες και μαθητές μιας πόλης,
μέσα από την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους»
στις 6 – 7 Μαΐου 2022

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 – Δια ζώσης και Διαδικτυακά (Τηλεδιάσκεψη)
Ώρες/Διάρκεια Θέματα/Εισηγητές
18.00 – 18.10 Σύνδεση συμμετεχόντων
18.10 – 18.30 Χαιρετισμοί
18.30 – 18.50 «Τι θέλουν να μάθουν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες μιας πόλης με ποτάμι»
Καρανικόλας Νικόλαος, Δήμαρχος Νάουσας – Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
18.50 – 19.10 «Η επιστήμη των πολιτών στην υπηρεσία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων»
Κάγκαλου Ιφιγένεια, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης
19.10 – 19.30 «Η εμπειρία του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μουζακίου από την πολυετή υλοποίηση του προγράμματος
“Υγρότοποι” σε σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες»
Ζαμπάλου Στέλλα, Αναπληρώτρια της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Μουζακίου
19.30 – 20.00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Σάββατο 7 Μαΐου 2022 – Εργασία πεδίου (Εργαστήριο)
Ώρες/Διάρκεια Θέματα/Εισηγητές
Οι ομάδες εργάζονται με την καθοδήγηση του κ. Βουβαλίδη Κωνσταντίνου,
Αναπληρωτή Προέδρου του Γεωλογικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
9.30 – 12.30 Δημιουργούνται ομάδες. Κινούνται σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής του Πάμισου
ποταμού, κάνουν μετρήσεις που αφορούν την καθαρότητα των νερών, καταγράφουν
θέματα ρύπανσης στις όχθες του ποταμού, αλλά και τοπία φυσικής ομορφιάς, επισημαίνουν
θέματα σχετικά με πλημμυρικούς κινδύνους και τη μορφολογία των ποταμών.
Φωτογραφίζουν φυτά και ζώα σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της βιοποικιλότητας του
οικοσυστήματος.
12.30 – 13.30 Επαφές και συζήτηση με εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων γύρω από το ποτάμι και τα
ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής.
13.30 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν το πρωί από τις ομάδες
18.00 – 19.30 Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων και συζήτηση για τα αποτελέσματα
19.30 – 20.00 Αξιολόγηση δράσης – Λήξη