Share this:

"/>
Contributors

«Ανθρωπογενές περιβάλλον και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης ημιορεινών & ορεινών περιοχών» – τριήμερο Ειδικό Θεματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντού-Σιάτιστας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Βελβεντού-Σιάτιστας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνει, με την οικονομική χορηγία του Δήμου Βοΐου, την -δια ζώσης- υλοποίηση Τριήμερου (3ήμερου) Ειδικού Θεματικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, διάρκειας 25 ωρών, με τίτλο «Ανθρωπογενές περιβάλλον και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης ημιορεινών & ορεινών περιοχών», για σαράντα (40) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. Φ11/944/Δ7/04/01/2023 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ  «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023». Το Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί στις 16-18/6/2023, ημέρες Παρασκευή έως Κυριακή, αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντού-Σιάτιστας, στην Σιάτιστα. Το πρόγραμμα   θα ξεκινήσει στις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής και θα λήξει στις 15:30 το μεσημέρι της Κυριακής.

Επισημαίνεται ότι από κάθε νομό/Διεύθυνση θα συμμετέχουν ως τακτικοί έως δύο (2) εκπαιδευτικοί από την Α/θμια Εκπ/ση & έως δύο (2) εκπαιδευτικοί από την Β/θμια  Εκπ/ση, σύνολο τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί από κάθε νομό/διεύθυνση (όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα). Επιπρόσθετα, στην Κατάσταση Συμμετεχόντων έχουν συμπεριληφθεί και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί, όπως δηλώθηκαν από τους/τις υπεύθυνους/ες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σχολικών δραστηριοτήτων. Οι θέσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού/διεύθυνσης που είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, καλύπτονται από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων νομών/διευθύνσεων.

Η επιλογή και η κατάταξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε από τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων, με βάση τις αιτήσεις/δηλώσεις συμμετοχής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/ΑΝΟΜΟΣΑ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΒ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣΥΝΟΛΟ
1ΠΙΕΡΙΑΣ224
2ΗΜΑΘΙΑΣ224
3ΠΕΛΛΑΣ224
4ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ224
5ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ224
6ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ224
7ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ224
8ΛΑΡΙΣΑΣ224
9ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ224
10ΤΡΙΚΑΛΩΝ224
ΣΥΝΟΛΟ202040

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Βελβεντού-Σιάτιστας στη Σιάτιστα (Τραμπάντζειο Γυμνάσιο) και σε χωριά του Βοΐου.

Οι ώρες διεξαγωγής του Σεμιναρίου είναι:

Παρασκευή  16/06/23Σάββατο  17/06/23Κυριακή  18/06/23
 09:00 – 14:3009:00 – 15:30
16:30 – 21:3016:30 – 21:30 

Σκοπός και Θεματολογία του Σεμιναρίου

Η εκπαιδευτική δράση θα περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες.

Ο πρώτος αφορά στην γνωριμία με την πόλη της Σιάτιστας και της ευρύτερης –και άγνωστης εν πολλοίς– περιοχής του Βοΐου Κοζάνης. Ο δεύτερος, στην ανίχνευση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, μέσω εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ως παράγοντας στήριξης της τοπικής κοινωνίας-οικονομίας, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η θεματολογία του Σεμιναρίου θα είναι πολύπλευρη, θα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα πιθανών υποθεμάτων και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

Την διαχρονική σχέση του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας,

Την διαχείριση των παραδοσιακών ημιορεινών & ορεινών οικισμών, την προστασία και ανάδειξη αυτών υπό το πρίσμα της αειφορίας.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει την φιλοξενία και εκπαίδευση συνολικά σαράντα (40) εκπαιδευτικών, που θα φιλοξενηθούν για τρεις ημέρες στη Σιάτιστα και θα πραγματοποιήσουν τις δύο πρώτες ημέρες εκπαιδευτικές δράσεις αλλά και επισκέψεις στη Σιάτιστα και στο βουνό Μπούρινος – κοιλάδα «Μεσιανού νερού» (με ιδιαίτερη ενδημική χλωρίδα και μεγάλη γεω-βιοποικιλότητα – Natura 2000) και την τρίτη ημέρα περιήγηση σε ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά – πολιτιστικά σημεία του Βοΐου.

Η δράση παρέχει δύο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό και τέσσερα (4) γεύματα (ένα την ημέρα άφιξης, δύο την δεύτερη ημέρα κι ένα την ημέρα αναχώρησης) στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Λεπτομέρειες θα γίνουν περισσότερο γνωστές στην πορεία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • η επικοινωνία και η συνεργασία εκπαιδευτικών από διαφορετικές περιοχές της χώρας, μέσω μιας κοινής θεματικής ενότητας, για την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, εμπειριών, πληροφοριών, ιδεών, απόψεων και προτάσεων όλων των συμμετεχόντων,
 • η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης και αειφόρου διαχείρισης ημιορεινών & ορεινών περιοχών,
 • η πολυδιάστατη προσέγγιση παραδοσιακών οικισμών και η σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος,
 • η γνωριμία με τα έργα των παλιών μαστόρων και η επαφή με τα στοιχεία που απέμειναν στην περιοχή του Βοΐου, που καταδεικνύουν μια σχέση σεβασμού του ανθρώπου προς τη φύση και δημιουργούν προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης,
 • η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (ως αξία που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον), της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής (πολεοδομική οργάνωση, μορφολογία, υλικά, εναρμόνιση με το περιβάλλον) αλλά και της ιστορίας των αρχοντικών της Σιάτιστας, ως πόλος προσέλκυσης τουριστών,
 • ο εντοπισμός και η καταγραφή προβλημάτων των οικισμών αλλά παράλληλα και η ανίχνευση πρακτικών όπως και η διατύπωση προτάσεων για την αειφορική τους διαχείριση,
 • το άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες αναπτύσσοντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς, ενώσεις πολιτών και ομάδες νέων,
 • η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών και πρακτικών τουριστικής ανάπτυξης,
 • η γνωριμία  με  χώρους οι οποίοι διατηρούν την ταυτότητα του Ελληνικού τοπίου και αντιστέκονται στην πολιτισμική αφομοίωση,
 • η επίσκεψη και η γνωριμία με σημαντικές περιοχές φυσικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, αρχαιολογικού, ιστορικού, γεωλογικού ή άλλου ενδιαφέροντος,
 • η επαφή με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον μέσα από περιβαλλοντικές, πεζοπορικές διαδρομές της περιοχής,
 • η γνωριμία με τη γαστρονομία της περιοχής μέσω σημαντικών τοπικών προϊόντων (διατροφή),
 • η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη του Αειφόρου τουρισμού, η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται τον σεβασμό στο περιβάλλον (φυσικό και δομημένο), την προστασία και την αναβάθμισή του,
 • η παρακίνηση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση αειφόρων τουριστικά περιοχών, όπως η Σιάτιστα και το Βόιο, με περιβαλλοντικές επισκέψεις ή σχολικές εκδρομές

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί τόσο η θεωρητική όσο και η βιωματική προσέγγιση του θέματος του σεμιναρίου.

Ως εισηγητές – επιμορφωτές θα αξιοποιηθούν και θα κληθούν να συνδράμουν, για την αρτιότερη και πληρέστερη κάλυψη του θέματος, ανιδιοτελώς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί επιστήμονες από το χώρο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της αρχαιολογίας – ιστορίας, της κοινωνίας, της παιδαγωγικής, όπως και γνώστες της περιοχής.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής καθώς και οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρξει κατά τις εργασίες του σεμιναρίου.

Το οριστικό πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου.