Share this:

"/>
Contributors

«Ο κήπος της αειφορίας» – συνέχεια της λειτουργίας του Τοπικού θεματικού Δικτύου του Κ.Ε.ΠΕ.Α Άμφισσας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σκοπός του δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα στους
μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με την δημιουργία αστικών λαχανόκηπων.
Η ανώνυμη και μαζική παραγωγή τροφίμων φάνηκε πως μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλα
τρόφιμα. Η εντατική καλλιέργεια και εκτροφή ζώων εξασφαλίζει μεν ποσότητες πρώτης ύλης για τις γεωργικές
βιομηχανίες, δεν παράγει όμως «τροφή που να είναι το φάρμακο του ανθρώπου», όπως υποστήριζε ο Ιπποκράτης. Φαίνεται λοιπόν πως ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τροφή, ξεπέρασε κάποια όρια,
που θα πρέπει άμεσα να επαναπροσδιορίσει. Η δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων έχουν σκοπό να φέρουν σε
επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία με την βιολογική γεωργία που σέβεται και συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία, δίνει στο έδαφος τη θέση που
του αρμόζει και επιδιώκει με φυσικά και ήπια μέσα να παράγει υγιεινή τροφή για τον άνθρωπο και τα ζώα. Αποτελεί τον πιο σύγχρονο «οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο άσκησης της γεωργίας».
Σκοπός επίσης του δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα
στους μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές που συνδέονται με τις αειφορικές λειτουργίες του σχολικού κήπου, την παιδαγωγική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική.
Με την εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης, της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, της συνεργασίας
του σχολείου με τοπικούς φορείς, της καλλιέργειας πολλαπλών γνώσεων και δεξιοτήτων, του μη ανταγωνιστικού κλίματος και της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων οι μαθητές οδηγούνται στην συναισθηματική
και κοινωνική τους ανάπτυξη και αναπτύσσουν πνεύμα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και αγάπης προς τα
φυτά και το σχολείο τους. Το δίκτυο θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών
και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων με γνώμονα την οργανωμένη επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.
Η δημιουργία και συντήρηση των σχολικών κήπων θα φέρει την εκπαιδευτική κοινότητα σε επαφή με τα
φυτά της τοπικής χλωρίδας, την αειφορική καλλιέργειά τους και θα συνδέσει τις παραδοσιακές μεθόδους σποράς και καλλιέργειας με τις σύγχρονες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ασφαλών τροφίμων με ήπιες μεθόδους, θα γίνει πεδίο διατήρησης και διάδοσης των τοπικών ποικιλιών, σεβασμού όλων των παραγόντων που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα θα αναδείξει την συμβολή του αστικού πρασίνου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Άμφισσα
και κατ επέκταση στη Φωκίδα .


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
• ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Το στοίχημα με της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ :Τρώμε σωστά, είμαστε υγιείς-
μεσογειακή διατροφή.
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Η δύναμη που αλλάζει τον κόσμο.
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Ελπίδα για το περιβάλλον, απάντηση στην κρίση.
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Έλεγχος – Πιστοποίηση – Marketing.
• ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: Αγώνας για το μέλλον των σπόρων αξία και διατήρηση τους.
• ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Γιατί αποτελούν πεδίο διαμάχης.
• ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ της επάρκειας των τροφών- τροφή για όλους.
• Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ
• ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
Στόχοι μας είναι οι εμπλεκόμενοι στο ΤΔΠΕ:
• να αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.
• να σέβονται την τροφή και το περιβάλλον.
• να παράγουν οι ίδιοι μέρος της τροφής τους, που σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι το φάρμακο του ανθρώπου
• να διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.
• να στηρίζουν μεθόδους παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με
την φύση και τον άνθρωπο.
• να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.
• να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκειας και για τα αποτελέσματα των
δράσεων του Σχολείου.
• να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα.
• να γνωρίσουν τα φυτά της ελληνικής χλωρίδας με έμφαση σε αυτά που ευδοκιμούν στον τόπο τους
• να αποκτήσουν κριτήρια για τις επιλογές φυτεύσεων
• να διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων
• να αποκτήσουν στάσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας
• να σέβονται τα φυτά, την τροφή και το περιβάλλον
• να καλλιεργήσουν στην εκπαιδευτική κοινότητα μια νέα κουλτούρα για τη βιωματική μάθηση στους σχολικούς
κήπους


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
• Βιωματική προσέγγιση
• Διεπιστημονική θεώρηση
• Ομαδική εργασία
• Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων
• Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία
Ο Κήπος της Αειφορίας θα περιλαμβάνει λαχανικά, αρωματικά φυτά και δέντρα της μεσογειακής χλωρίδας, με έμφαση στη χρήση σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και τη μεσογειακή χλωρίδα.
Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρηθεί από
τους Δήμους. Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος,
μπορεί να αναπτυχθεί σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο όπου θα χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Θα χρησιμοποιούνται παραδοσιακές τεχνικές σποράς, φύτευσης, λίπανσης και συγκομιδής των καρπών και των σπόρων. Όπου υπάρχει η δυνατότητα θα λειτουργεί παράλληλα και κομποστοποιητής.
Επιπλέον διαμορφώνεται ο ήδη υπάρχων κήπος του κέντρου μας με δαπάνες του Δήμου Δελφών, όπου θα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών της Φωκίδας καθώς και το φυτώριο, όπου θα
πραγματοποιείται η βιωματική μάθηση ( εργασία πεδίου, πειράματα, κομποστοποίηση κλπ).


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς:

 1. Κόττη Γεώργιο(ΠΕ88.01) Αναπληρωτή υπεύθυνου του Κ.Ε.ΠΕ.Α Άμφισσας ως Πρόεδρο.
 2. Σκώτη Καλωτίνα (ΠΕ04.04) εκπ/κο του ΓΕΛ Ιτέας ως Αντιπρόεδρο.
 3. Μήταλας Θεόδωρος (ΠΕ70) Υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θ μιας Εκ/σης Φωκίδας
 4. Μυσιρλή Σύλβια (ΠΕ06) Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β /θμιας Εκ/σης Φωκίδας
 5. Κρίτσα Αικατερίνη (ΠΕ60), 2
  ο Νηπιαγωγείο Ιτέας ως μέλη.
  Η Συντονιστική Επιτροπή:
  • θα συντονίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
  • θα αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
  • θα καθορίζει την περιοδικότητα των συναντήσεών του
  • θα ρυθμίζει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύπτουν
  • θα αναπτύξει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, (π.χ. Δήμο Δελφών, Διευθύνσεις Α/μιας & Β/μιας εκπαίδευσης Φωκίδας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης-Ν. Φωκίδας, Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησης για το περιβάλλον, το πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη MIO-ECSDE κτλ)
  • θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου.
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Άμφισσας και θα
  συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας εκ π/σης του Ν. Φωκίδας αντίστοιχα , εκπαιδευτικοί φορείς όπως τα σχολεία της Διεύθυνσης Δ.Ε και Π.Ε. Ν. Φωκίδας, η Δ/νση Γεωργίας του
  Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, Δήμος Δελφών, MIO-ECSDE, καθώς και άλλοι φορείς σχετικοί μα τη θεματολογία του Δικτύου (π.χ., Μ.Κ.Ο. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε,κτλ).
  Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο ΤΔΠΕ θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που
  εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του.
  Συμμετέχουν οι εξής σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Φωκίδας:
  Δ.Σ. Κίρρας
  1ο Δ.Σ. Άμφισσας
  4ο Δ.Σ. Άμφισσας
  2ο Δ.Σ. Άμφισσας
  Δ.Σ. Επταλόφου
  Δ.Σ. Ερατεινής
  Δ.Σ. Δεσφίνας
  Δ.Σ. Πολυδρόσου
  3ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας
  2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας
  1ο Νηπιαγωγείο Ιτέας
  Νηπιαγωγείο Κίρρας
  Γυμνάσιο Ιτέας
  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα δρομολογηθούν σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση στη βιωματική μάθηση ( εργασία στον κήπο) καθώς και επισκέψεων σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου. Προβλέπεται επίσης η
  δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας κ.τ.λ. καθώς
  και η δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση των δράσεων.
  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔΠΕ θα είναι τριετής, οι σχολικές μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να
  συμμετέχουν από ένα χρόνο έως και τρία χρόνια, και μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θα καταβληθεί
  προσπάθεια ώστε να εξελιχθεί σε Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
  Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του δικτύου και οικονομικού απολογισμού στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.
  Οποιαδήποτε τροποποίηση στην οργάνωση και λειτουργία του τοπικού θεματικού δικτύου θα τίθεται
  υπό την έγκριση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.