Share this:

"/>
Contributors

Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Πραμάντων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ.)/Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και του υποέργου 2 ,
Άξονας προτεραιότητας 6, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο), προκειμένου να προβεί στο προγραμματισμό διδακτικών επισκέψεων για
παροχή διδακτικού έργου μέσω της υλοποίησης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων
την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 καλεί τις σχολικές μονάδες και τους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών
Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
(βλ. συνημμένο), ώστε να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους ένα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του ΚΕΠΕΑ (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων, για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου
2022 .

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιήσει το ΚΕΠΕΑ (Κ.Π.Ε.)
Πραμάντων την παραπάνω χρονική περίοδο είναι μονοήμερα. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων μαθητριών/ών σε αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε
(35) άτομα.

Για την υλοποίησή τους το ΚΕΠΕΑ. (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων συνεργάζεται με τους/τις
εκπαιδευτικούς των σχολικών ομάδων και έχει την ευθύνη για την υλοποίησή τους,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Σε
κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 4 §1.,
«Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές», που αφορά στα μέτρα ασφαλούς
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, καθώς
και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19.
Τα προγράμματα θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της
σχολικής μονάδας δια ζώσης (στο πεδίο, διάρκειας 3-4 ωρών) ή μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex, διάρκειας 1-2 ωρών) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Προϋπόθεση υλοποίησης, εξ αποστάσεως, προγραμμάτων και μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, είναι η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα ή υπολογιστή με βιντεοπροβολέα.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από τα παρακάτω προγράμματα του ΚΕΠΕΑ
(ΚΠΕ) Πραμάντων:

 1. Γλυπτά και ανάγλυφα της Απείρου Χώρας – Από το μουσείο της Γης στο Μουσείο
  Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης», για μαθητές/τριες Ν/γωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου
  και Λυκείου
 2. ΧΥΤΑ Ελληνικού : Το χοροστάσι των απορριμμάτων, για μαθητές/τριες Ν/γωγείου,
  Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
 3. Το Σχολείο του Δάσους και η εκπαίδευση του Μικρού Δέντρου, για μαθητές/τριες
  Ν/γωγείου και Δημοτικού
 4. Άραχθος, ο αγγελιοφόρος των βουνών , για μαθητές/τριες Δ΄, Ε ΄και ΣΤ΄ Δημοτικού,
  Γυμνασίου και Λυκείου
 5. Τα μυστικά του Σπηλαίου της Ανεμότρυπας, για μαθητές/τριες Δ΄, Ε ΄και ΣΤ΄
  Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
  Συνοπτική περιγραφή των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να
  αναζητηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Πραμάντων
  (https://kpepramanton.edu.gr/), στην ενότητα «Προγράμματα». Προτεραιότητα για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕ.ΠΕ.Α Πραμάντων
  θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν με τις μαθητικές ομάδες τους
  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή όσοι/ες εκπονούν εργαστήρια δεξιοτήτων ή είναι υπεύθυνοι
  ομίλων με θεματική σχετική με το Περιβάλλον.
  Αιτήσεις – δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι
  την Πέμπτη 29/9/2022 μέσω του υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, με
  κοινοποίηση (οπωσδήποτε) στο ΚΕΠΕΑ (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων (kpepram@otenet.gr)
  Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, αφού συγκεντρώσουν τα
  αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίσουν τον σχετικό πίνακα, να τον διαβιβάσουν
  στο ΚΕΠΕΑ (Κ.Π.Ε.) Πραμάντων μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης θα οριστεί, κατόπιν
  τηλεφωνικής επικοινωνίας του ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Πραμάντων με τις σχολικές μονάδες και θα
  ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των
  αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
  Ακολούθως, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τις τελικές καταστάσεις των σχολικών
  ομάδων που έχει εντάξει στον προγραμματισμό του.
  Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
  για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να
  εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο
  υιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική
  καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα
  Κ.ΠΕΑ. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
  λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για
  την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης covid – 19.
  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν
  με το ΚΕΠΕΑ(Κ.Π.Ε.) Πραμάντων καθημερινά, είτε τηλεφωνικά από τις 08:00-15:00
  στο τηλέφωνο 2659061670 είτε μέσω email: kpepram@otenet.gr ή απευθείας στο
  κινητό με τα μέλη της Π.Ο:
  Αικατερίνα Κατέρη 6972384737
  Ευαγγελία Λενούδια 697220154