Share this:

"/>
Contributors

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μελίτης στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων γιασχολικές ομάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς) σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ, Φ11/154902/Δ7/30-11-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Εκπ/κές επισκέψεις & επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπ/σης για τι Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) κατά το σχ. Έτος 2021-2022» και βάσει του ΦΕΚ B΄4187/10.09.2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 «Εκπ/κές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές». Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο από 10 Οκτωβρίου 2022 μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

 

1. Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη της Φλώρινας

Μονοήμερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου. Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στο ποτάμι και το βιωματικό μέσα στην πόλη της Φλώρινας και στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα. 

2. Γνωρίζοντας το περιαστικό δάσος της πόλης μας

Μονοήμερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες του δημοτικού και του γυμνασίου. Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του Ναού του Αγίου Παντελεήμονα στο ποτάμι, ενώ το βιωματικό στοπεριαστικό δάσος της Φλώρινας και στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα.

3. Τα δάση μας τα κάλλη μας

Μονοήμερο πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Το γνωστικό μέρος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο χωριό ΔροσοπηγήΦλώρινας. Το βιωματικό μέρος του προγράμματος λαμβάνει χώρα στο παραποτάμιο δάσος της Δροσοπηγής.

4. Το δασικό οικοσύστημα του Βιτσίου

Μονοήμερο που απευθύνεται σε μαθητές/τριεςΓυμνασίου και Λυκείου. Το γνωστικό μέρος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο χωριό Δροσοπηγή Φλώρινας. Το βιωματικό μέρος του προγράμματος λαμβάνει χώρα στο παραποτάμιο δάσος της Δροσοπηγής.

5. Νερό με γεύση

Μονοήμερο που απευθύνεται σε μαθητές/τριεςνηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Το γνωστικό μέρος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Βεύη Φλώρινας. Το βιωματικό μέρος συμπεριλαμβάνει επίσκεψη σε πηγάδι ξινού νερού στο χωριό Παπαγιάννη και εργασία στην όχθη του ποταμού.

6. Άνθρακες …ο θησαυρός

Μονοήμερο που απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Το γνωστικό μέρος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Βεύη Φλώρινας. Ακολουθούν επισκέψεις στο πεδίο εργασίας, πρώτα στα ορυχεία Αχλάδας και έπειτα στον ΑΗΣ Μελίτης.

7. Ενέργεια-Ορυχεία-Μεταλιγνιτική εποχή

Μονοήμερο που απευθύνεται σε μαθητές/τριεςΓυμνασίου και Λυκείου. Το γνωστικό μέρος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Βεύη Φλώρινας. Ακολουθούν επισκέψεις στο πεδίο εργασίας, πρώτα στα ορυχεία Αχλάδας και έπειτα στον ΑΗΣ Μελίτης.

 

Προτεραιότητα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτη έχουν οι σχολικές ομάδες που υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Οι επισκέψεις των σχολείων θα γίνουν χωρίς καμία δαπάνη εκ μέρους του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης, εκτός κι αν υπάρξει διαφορετική οδηγία από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σχετικά με τον προγραμματισμό των επισκέψεων, λόγω covid-19 ή μη έγκρισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., τα σχολεία θα ειδοποιηθούν από την Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης. Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.: «…επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικούσχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιϊκόφορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από τηνπαιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελικήαρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης covid – 19». 

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί που θα συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης, καλούνται  να προσκομίζουν:

1. Την κατάσταση συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με τον αριθμό μητρώου τους (όχι το ονοματεπώνυμο), υπογεγραμμένη από τον/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου τους (επισυνάπτεται) 

2. Την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τηνεπίσκεψη/μετακίνηση.

Αίτηση – δήλωση συμμετοχής (επισυνάπτεται) μπορούννα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μέχρι και την Παρασκευή 30/9/2022 είτε απευθείας στοΚ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μελίτης και στο e-mail: kpemelit@otenet.gr είτε δια μέσου των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (προτείνεται).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι διάρκειας 3-4 διδακτικών ωρών και αφορούν σε περιβαλλοντικές ομάδες 25-30 μαθητών-τριών και θα διεξάγονται με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής και ο προγραμματισμός τους θα διασφαλίζει τη μη ανάμιξη διαφορετικών σχολικών τμημάτων.