Share this:

"/>
Contributors

Πρόσκληση σχολείων για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ Θέρμης – σχολική χρονιά 2022-2023

Το ΚΕΠΕΑ Θέρμης προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022, για τις σχολικές ομάδες της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Καλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν με το τμήμα τους
ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα να υποβάλλουν την αίτηση τους
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση https://forms.gle/EVp66D7k286cnyVM6, μέχρι την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου.


Τα δια ζώσης προγράμματα του ΚΕΠΕΑ είναι ημερήσια και υλοποιούνται από τις 9:00
έως τις 12:30. Ο αριθμός των μαθητριών/τών του σχολικού τμήματος που θα συμμετάσχει στο
πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 άτομα.
Η ημερομηνία της επίσκεψης θα οριστεί μετά από επικοινωνία του ΚΕΠΕΑ Θέρμης με το
σχολείο.
Η εφαρμογή των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν την παραπάνω περίοδο θα είναι
πιλοτική. Αρχικά προτείνονται τα παρακάτω θέματα, που είναι κατάλληλα για τις εξής σχολικές
βαθμίδες:

Όροι συμμετοχής
Στα δια ζώσης προγράμματα του ΚΕΠΕΑ θα ισχύσουν όλα τα υγειονομικά μέτρα που
προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την τήρηση των οποίων
αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τη
φόρμα αίτησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγάλος θα δοθεί προτεραιότητα σε
σχολικά τμήματα που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Θέρμης και της ανατολικής
Θεσσαλονίκης.
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη περίοδος υλοποίησης προγραμμάτων,
μετά από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΕΠΕΑ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν αυτή την περίοδο:

 1. Ανακαλύπτοντας τη ζωή στα δάση του τόπου μας
  Κατάλληλο για μαθήτριες/τές: Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου με ανάλογες
  προσαρμογές στο περιεχόμενο ανάλογα με τη βαθμίδα
  Χώρος υλοποίησης: Στο δάσος του Λιβαδίου και στους χώρους του ΚΕΠΕΑ Θέρμης.
  Περιγραφή: Μαθαίνουμε τα μέρη του δέντρου και καταγράφουμε τα διάφορα είδη δέντρων.
  Παρατηρούμε άλλα είδη βλάστησης στο δάσος (π.χ. τα μανιτάρια). Εστιάζουμε στην έννοια
  του ενδιαιτήματος και αναζητούμε ίχνη ζωής από έντομα, πουλιά, μικρά και μεγάλα ζώα.
  Προσεγγίζουμε τις έννοιες της τροφικής αλυσίδας, της τροφικής πυραμίδας και του
  οικοσυστήματος. Τι θα συμβεί, αν για οποιοδήποτε λόγο διαταραχτεί η οικολογική ισορροπία;
  Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της προοπτικής οδηγούν στην ανάδυση της ανάγκης να
  προστατευτεί το δάσος. Μαζί με τις μαθήτριες/ τές διερευνούμε διαφορετικές αξιακές
  προσεγγίσεις.
 2. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική – παραδοσιακός τρόπος ζωής και αειφορία
  Κατάλληλο για μαθήτριες/τές: Ε’ – Στ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο με ανάλογες προσαρμογές στο περιεχόμενο ανάλογα με τη βαθμίδα.
  Χώρος υλοποίησης: Στον οικισμό του Λιβαδίου και στους χώρους του ΚΕΠΕΑ Θέρμης.
  Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσεγγίζει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής (παραδόσεις, επαγγέλματα, τοπικά προϊόντα), την τοπική ιστορία και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εστιάζει στη
  σημασία τους και την αειφορική προοπτική της αξιοποίησής τους, τόσο στην εκπαίδευση όσο
  και μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Οι συμμετέχοντες/ουσες στη διαδρομή τους
  στον οικισμό παρατηρούν και καταγράφουν, φωτογραφίζουν και διερευνούν. Εξοικειώνονται
  με το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και εκφράζουν τις ιδέες τους για βελτίωση της
  υπάρχουσας κατάστασης, με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη.
 3. Βιοποικιλότητα και παραδοσιακές καλλιέργειες
  Κατάλληλο για μαθήτριες/τές: Γ’ – Στ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο με ανάλογες προσαρμογές στο περιεχόμενο ανάλογα με τη βαθμίδα.
  Χώρος υλοποίησης: Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο είτε στους
  χώρους του ΚΕΠΕΑ και το δάσος στο Λιβάδι, είτε σε συνεργαζόμενους φορείς στην ευρύτερη
  περιοχή του Δήμου Θέρμης.
  Περιγραφή: Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών ποικιλιών καλλιέργειας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρατηρούν και καταγράφουν βασικά είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Εξοικειώνονται με τις έννοιες του ενδημισμού, της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος και της
  ποικιλομορφίας των καλλιεργήσιμων ειδών και εκφράζουν τις ιδέες τους για βελτίωση της
  υπάρχουσας κατάστασης με στόχο την διατήρηση και ανάπτυξη των ειδών.