Share this:

"/>
Contributors

“Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου” – Εκπαιδευτικό δια ζώσης πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου

Το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου πρόκειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου” φιλοξενώντας το 5ο Δημοτικό σχολείο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, στις 4/5/22.

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα της χώρας. Ταυτόχρονα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μεγαλύτερου υγρότοπου της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους υγρότοπους της Μεσογείου τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμούς. Εντάσσεται στο «Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», στο οποίο περιλαμβάνονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες εκτάσεις του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων – περιοχές που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.

Λόγω της σπουδαιότητάς του το «Εθνικό Πάρκο» προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Ramsar, το δίκτυο Natura, Κοινοτικές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία. Τμήματα του υγρότοπου έχουν χαρακτηριστεί «Διατηρητέα μνημεία της φύσης» και «Καταφύγια θηραμάτων», ενώ επίσης στον υγρότοπο περιλαμβάνονται το «Βιογενετικό Απόθεμα» του δάσους Φράξου, «Περιοχές προστασίας της φύσης» και «Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης».

Η ανάγκη προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της φύσης και του τοπίου του «Εθνικού Πάρκου» ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου καθιστούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου βασικό μοχλό ενεργοποίησης των μαθητών-μελλοντικών πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, επιτακτική είναι η ανάγκη:

 • διατήρησης και διαχείρισης των σπάνιων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (ιδιαιτέρως ορνιθοπανίδας) [Δείτε το video] που απαντώνται στην περιοχή του υγρότοπου (βιοποικιλότητα).
 • ανάδειξης, διατήρησης και διαχείρισης του ισχυρού πολιτισμικού φορτίου που υποστηρίζει η λιμνοθάλασσα, έχοντας διαμορφώσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της ταυτότητας της περιοχής (πολιτισμική ποικιλότητα).

Με το πρόγραμμα «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου» οι μαθητές προσεγγίζουν τη λιμνοθάλασσα και τον ευρύτερο υγρότοπο ως οικοσύστημα,
ως πεδίο της διαχρονικής δράσης του ανθρώπου σε αυτό αλλά και ως πεδίο μεγάλων ανθρώπινων παρεμβάσεων
που έχουν εξασθενίσει ποσοτικά και ποιοτικά τον υγρότοπο, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη προστασίας του.

 

Σκοποί του προγράμματος

 • Να κατανοήσουν οι ομάδες τη σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος.
 • Να γνωρίσουν τη φύση με όλες τις αισθήσεις. Να την αντιληφθούν ως μέτρο και όριο, ως μόνη δύναμη που μπορεί να ορίσει την ποιότητα ζωήςκαι την ανθρώπινη ευτυχία.
 • Να καλλιεργήσουν ικανότητες αξιολόγησης των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη λ/σσα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της.
 • Να αναπτύξουν κώδικα ευθύνης και προσωπικής συμβολήςστην επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που υποβαθμίζουν τη λ/σα.


Στόχοι του προγράμματος

 • Να γνωρίσουν οι ομάδες το φυσικό περιβάλλον της λιμνοθάλασσας και να το εννοήσουν ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου οικοσυστήματος όπου εντάσσεται.
 • Να κατανοήσουν τις λειτουργίες και την αξία των υγροτόπων (βιοποικιλότητα, τροφικές σχέσεις, χλωρίδα, πανίδα). Επίσης τη συμβολή τους στην παγκόσμια περιβαλλοντική ισορροπία αλλά και τις απειλές που υφίστανται, καθώς και την ανάγκη προστασίας τους.
 • Να κατανοήσουν πώς δημιουργήθηκε η λ/σα. Πώς θα διατηρηθεί.
 • Να κατανοήσουν πώς η λ/σσα προσέλκυσε την ανθρώπινη διαβίωση (οικισμοί – πόλεις –καραβοστάσια – λιμάνια),  ποιες παραγωγικές δραστηριότητες υποστήριξε (αλιεία – εμπόριο – αλοπηγία – ναυτηλία-ναυπηγική, βιομηχανία),  πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτισμικού δυναμικού της περιοχής (παραδοσιακή αλιεία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ήθη και έθιμα, μνημεία, ιστορία, τέχνη).
 • Να γνωρίσουν πώς διαχειρίστηκε διαχρονικά ο άνθρωπος τη λ/σσα (ποσοτική – ποιοτική υποβάθμιση), ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν από την ανάσχεση της ενεργούς δράσης του Αχελώου.
 • Να προβληματιστούν γύρω από βασικά ερωτήματα όπως: σε ποιο βαθμό μπορεί να επεμβαίνει ο άνθρωπος στο περιβάλλον; Ποια η αποτελεσματικότητα των συνθηκών προστασίας και της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας; Ποιος ο βαθμός ευθύνης του καθενός για την περιβαλλοντική υποβάθμιση; Ενεργός – συμμετοχικός πολίτης.
 • Να ενισχυθούν οι δεσμοί των ομάδων με τη φύση όχι μόνο μέσα από τη γνώση αλλά και μέσα από τη χαρά της παρατήρησης και της έρευνας, της συνεργασίας και της δημιουργίας.

Πρόγραμμα επίσκεψης 1μερο: http://kpemesol.sch.gr/images/files/limnothalassa-monohmero-2017.pdf

Πρόγραμμα επίσκεψης 2μερο: http://kpemesol.sch.gr/images/files/limnothallasa-dihmero-2017.pdf

 

The event is finished.

Date

May 04 2022
Expired!

Time

All Day

Πρόσφατα άρθρα

Categories

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659
OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655 2131314651, 2131314626, 2131314666

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα

kpe@inedivim.gr