Share this:

"/>
Contributors

“Αρχαίες πολιτείες της Αρκαδίας” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστρίου

Το ΚΠΕ Καστρίου πρόκειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αρχαίες πολιτείες της Αρκαδίας” φιλοξενώντας το Γυμνάσιο Τεγέας.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα…

Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός της Ελλάδας, τα αρχαιολογικά και λογοτεχνικά ευρήματα από τα αρχαία χρόνια στην Αρκαδία θα αποτελούσαν  προτεραιότητα για να γίνει η περιοχή μεγάλο ερευνητικό πεδίο για την αρχαιολογία, την ιστορία και τους συναφείς κλάδους.
Αλλά στη χώρα μας, η οποία είναι τόσο πλούσια σε εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους, η Αρκαδία δεν είχε τη τύχη που της άξιζε.
Παρόλα αυτά, από το τέλος της δεκαετίας του ’80 αυτό άρχισε να αλλάζει. Σήμερα, η έρευνα στην περιοχή μας έχει δώσει πολλά πεδία για μελέτη.
Κατά τους ιστορικούς χρόνους τρεις ήταν οι κραταιές πόλεις-κράτη της Ανατολικής Αρκαδίας. Η Τεγέα, η Μαντίνεια και ο Ορχομενός. Αυτά τα αρχαιολογικά πεδία θα αποτελέσουν και τους τόπους διεξαγωγής της προγραμμάτων μας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας (Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχει σχεδιαστεί για ομάδες 25-30 ατόμων.

Υλοποιείται από δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το μέγεθος της μαθητικής ομάδας. Συυμμετέχουν επίσης οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί.

Το επίπεδο των στόχων του προγράμματος, οι προτεινόμενες εργασίες πεδίου, τα φύλλα εργασίας, τα ερωτηματολόγια κ.ά. προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών, την εμπειρία τους στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, επιπλέον της επτάωρης διδασκαλίας .

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στους χώρους του ΚΠΕ και πεδία της Αρχαίας Τεγέας, του Αρχαίου Ορχομενού και της Αρχαίας Μαντίνειας όταν είναι διήμερο, ενώ όταν είναι μονοήμερο γίνεται επιλογή ενός από των παραπάνω πεδίων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε σχέση  με το φυσικό περιβάλλον στην αρχαιότητα και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.

Επιμέρους σκοποί

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να διερευνήσουν εάν είναι δυνατό η μελέτη και η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να επηρεάσει αειφορικά τις συμπεριφορές, τις στάσεις και τις αξίες μας, και με ποιον τρόπο.
 • Να κατανοήσουν ότι το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.
 • Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους.
 • Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική και συλλογική ευθύνη για το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση για την ανάγκη συμμετοχής τους στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί (γνωστικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να γνωρίσουν το ιστορικό και αρχαιολογικό περιβάλλον της περιοχής της Αρκαδίας (την Αρχαία Τεγέα, την Αρχαία Μαντίνεια, τον Αρχαίο Ορχομενό)
 • Να γνωρίσουν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών και τη διαχρονική εξέλιξη του χώρου.
 • Να συνδέσουν τη φύση με τη λατρεία των αρχαίων Ελλήνων (δεντρολατρεία, λατρεία γυναικείων θεοτήτων, τελετές γονιμότητας).
 • Να αναδείξουν τη σχέση της αρχιτεκτονικής με τη φύση του γύρω χώρου.
 • Να ανακαλύψουν τρόπους διαχείρισης του νερού και άλλων φυσικών πόρων στον ευρύτερο χώρο.
 • Να παρακολουθήσουν τη γένεση και την εξέλιξη μιας αρκαδικής πόλης και της επικράτειάς της (Αρχαίας Τεγέας).
 • Να ερευνήσουν πώς και πόσο αλληλεπιδρούσε το φυσικό περιβάλλον στη ζωή των Αρχαίων Αρκάδων με όλα τα επίπεδα:
  – Πολιτιστικό
  – Οικονομικό
  – Κοινωνικό
  – Λατρευτικό
  – Πολιτικό

Δεξιοτήτων (ψυχοκινητικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Να αναζητήσουν συμπεριφορές, στάσεις και συνήθειες, που να δείχνουν την εναρμόνιση των ανθρώπων της εποχής με τη φύση.
 • Να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το σύγχρονο κόσμο.
 • Να ασκηθούν στην κριτική σκέψη και στην παρατήρηση, ενώ ταυτόχρονα να κατανοήσουν και τις εικόνες ως πηγή πληροφόρησης.

Στάσεων (συναισθηματικός τομέας):

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 

 • Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες, υιοθετώντας αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η δημοκρατία, η διπλωματία.
 • Να εκτιμήσουν την αξία των αρχαίων μνημείων και επομένως να υιοθετήσουν μια στάση υπευθυνότητας και σεβασμού σε κάθε μορφή πολιτιστικής κληρονομιάς του παρελθόντος.
 • Να εκτιμήσουν το παρελθόν ως στοιχείο της σημερινής πραγματικότητας.

 


Στάδια του Προγράμματος

Προτού επισκεφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο ΚΠΕ Καστρίου, προτείνονται δραστηριότητες, συγκεντρωμένες σε ένα φύλλο εργασίας, για να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους, να διερευνηθούν οι γνώσεις τους για το θέμα, αλλά και να προετοιμαστούν για τους στόχους του προγράμματος και τον τόπο που θα επισκεφθούν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

 1. Γνωριμία της Ομάδας.
 2. Εργασία πεδίου στους Αρχαιολογικούς Χώρους και στα Μουσεία με τη βοήθεια σχετικού υλικού και δραστηριοτήτων, με θεματικούς άξονες: γεωμορφολογία, λατρεία, κοινωνία, αρχιτεκτονική, οικονομία, σύστημα διαχείρισης των φυσικών πόρων και συσχέτιση των ευρημάτων με τις παρούσες και επικρατέστερες μορφές αναπτυξιακής τακτικής.
 3. Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.
 4. Αξιολόγηση του προγράμματος.

Μετά την επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου, προτείνονται δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες με τον/την εκπαιδευτικό στην τάξη τους, για την αποτίμηση και την ανατροφοδότηση του προγράμματος.

The event is finished.

Date

Oct 18 2021
Expired!

Time

08:00 - 08:00

Πρόσφατα άρθρα

Categories

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659
OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655 2131314651, 2131314626, 2131314666

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα

kpe@inedivim.gr