Share this:

"/>
Contributors

“Στα δάση του Μαινάλου” – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Καστρίου

Το ΚΠΕ Καστρίου πρόκειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στα δάση του Μαινάλου”, 4-5 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας το 1ο και το 12ο Δημοτικό σχολείο Τρίπολης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχει σχεδιαστεί για ομάδες 25-30 ατόμων.
Υλοποιείται από δύο εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το μέγεθος της μαθητικής ομάδας, και συμμετέχουν οι δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί.
Το επίπεδο των στόχων του προγράμματος, οι προτεινόμενες εργασίες πεδίου, τα φύλλα εργασίας, τα ερωτηματολόγια κ.ά. προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών, την εμπειρία τους στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και το χρόνο που, επιπλέον της επτάωρης διδασκαλίας, μπορούν να διαθέσουν.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στους χώρους του Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου, στο Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, και σε περιβαλλοντικό μονοπάτι στο ελατόδασος.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του ελατοδάσους, η γνωριμία με τη διαχείριση του δάσους, μέσω της επίσκεψης στο Μουσείο Δασικής Ιστορία του Μαινάλου, το οποίο λειτουργούσε έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως εργοστάσιο ξυλείας, όπως επίσης η καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, τόσο απέναντι στο περιβάλλον όσο και μεταξύ τους.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν ένα φυσικό περιβάλλον με πλούσιο οικοσύστημα και θα ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των ανθρώπινων παρεμβάσεων, που αποτελούν προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρατηρώντας τη γεωμορφολογία του περιβάλλοντος, τη χλωρίδα και την πανίδα, θα δημιουργήσουν στενή σχέση με τη φύση.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι συμβατό με άμεσες εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και την αειφορική διαχείριση των δασών, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.

Έτσι, το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω γενικούς στόχους:

να γνωρίσουν, με μουσειο-παιδαγωγικές δραστηριότητες, παραδοσιακούς τρόπους αξιοποίησης της δασικής ύλης,
να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν σε θέματα προστασίας του δάσους και ορθολογικής χρήσης των πρώτων υλών,
να διερευνήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, να αξιολογήσουν τις παρεμβάσεις αυτές και να προβληματιστούν για την ανάγκη εύρεσης αειφορικών λύσεων,
να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα, και γενικότερα το δασικό οικοσύστημα του Μαινάλου, μέσω περιβαλλοντικών μονοπατιών,
να χαρούν τη φύση μέσα από τον περίπατο, την παρατήρηση, τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό παιχνίδι.
Επί μέρους στόχοι του προγράμματος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Θα παρατηρήσουν και θα γνωρίσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του δάσους, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους, τις γνώσεις τους και τη φαντασία τους.
Θα εκτιμήσουν τις πολλαπλές αξίες των δασών, με έμφαση στην αξία που έχουν για την ορθολογική διαχείρισή τους, αλλά και για αναψυχή.
Θα εξοικειωθούν με την ανάλυση στοιχείων για να αναγνωρίσουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να στηρίζονται σε γενικές εντυπώσεις και προκαταλήψεις.
Θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της προστασίας του οικοσυστήματος της περιοχής και θα αναζητήσουν τρόπους για περαιτέρω αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της.
Θα διερευνήσουν την ανθρώπινη παρέμβαση και θα προτείνουν τη δημιουργική περιβαλλοντική αξιοποίηση του χώρου.
Θα αναπτύξουν αίσθηση υπευθυνότητας απέναντι στα θέματα-προβλήματα της περιοχής, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους και θα αποκτήσουν στάση-συμπεριφορά που οδηγούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Θα εξοικειωθούν με την ομαδική εργασία, το διάλογο και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και θα αναπτύσσουν συλλογική ευθύνη για όσα πράττουν.

The event is finished.

Date

Nov 04 - 05 2021
Expired!

Time

All Day

Πρόσφατα άρθρα

Categories

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659
OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655 2131314651, 2131314626, 2131314666

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα

kpe@inedivim.gr