Share this:

"/>
Contributors

“Ακολουθώντας μια λιβελούλα” – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστρίου

Το ΚΠΕ Καστρίου πρόκειται να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ακολουθώντας μια λιβελούλα” φιλοξενώντας το ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο Αγίου Ανδρέα, 20-21 Δεκεμβρίου.

Επιλογή του προγράμματος

Η λιμνοθάλασσα του Μούστου Αρκαδίας είναι πολύ σημαντικός υδροβιότοπος, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.
Χρησιμοποιείται ως σταθμός ξεκούρασης και ανεφοδιασμού σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων πουλιών (παρυδάτιων και υδρόβιων), κατά τις μεταναστεύσεις τους.
Επιπλέον, είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν από το βορρά τα μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας.
Παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία επιμέρους υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και ειδών, και έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, ως τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά.

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχει σχεδιαστεί για ομάδες 25-30 ατόμων.
Υλοποιείται από δύο  εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, ανάλογα με το μέγεθος της μαθητικής ομάδας, και συμμετέχουν οι δύο συνοδοί-εκπαιδευτικοί.
Το επίπεδο των στόχων του προγράμματος, οι προτεινόμενες εργασίες πεδίου, τα φύλλα εργασίας, τα ερωτηματολόγια κ.ά. προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών, την εμπειρία τους στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και το χρόνο που, επιπλέον της επτάωρης διδασκαλίας, μπορούν να διαθέσουν.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στους χώρους του ΚΠΕ και στο πεδίο δραστηριότητας (Λιμνοθάλασσα του Μούστου).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του υγρότοπου, όπως επίσης η καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, τόσο απέναντι στο περιβάλλον όσο και μεταξύ τους.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν ένα φυσικό περιβάλλον με πλούσιο οικοσύστημα και θα ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των ανθρώπινων παρεμβάσεων, που αποτελούν προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρατηρώντας τη γεωμορφολογία του περιβάλλοντος, τη χλωρίδα και την πανίδα, θα δημιουργήσουν στενή σχέση με τη φύση.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι συμβατό με άμεσες εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και τη διαχείριση του γλυκού νερού, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.

Έτσι, με βάση τα όσα πραγματεύεται η παρούσα έκδοση, το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω γενικούς στόχους:

 • Εισαγωγή στο ζήτημα της αξίας των υδροβιότοπων.
 • Εξοικείωση με το ζήτημα της διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικά ορθής συμπεριφοράς σε προστατευόμενες περιοχές.
 • Σύνδεση της παραμονής στη φύση με την αναψυχή.

Επί μέρους στόχοι του προγράμματος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

 • Θα παρατηρήσουν και θα γνωρίσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της λιμνοθάλασσας, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους, τις γνώσεις τους και τη φαντασία τους.
 • Θα εκτιμήσουν τις πολλαπλές αξίες των υγρότοπων, με έμφαση στην αξία που έχουν για την ορθολογική διαχείριση του γλυκού νερού και για αναψυχή.
 • Θα εξοικειωθούν με την ανάλυση στοιχείων για να αναγνωρίσουν την υπάρχουσα κατάσταση και θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να στηρίζονται σε γενικές εντυπώσεις και προκαταλήψεις.
 • Θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της προστασίας του οικοσυστήματος της περιοχής και θα αναζητήσουν τρόπους για περαιτέρω αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της.
 • Θα διερευνήσουν την ανθρώπινη παρέμβαση και θα προτείνουν τη δημιουργική περιβαλλοντική αξιοποίηση του χώρου.
 • Θα αναπτύξουν αίσθηση υπευθυνότητας απέναντι στα θέματα-προβλήματα της περιοχής, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους και θα αποκτήσουν στάση-συμπεριφορά που οδηγούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Θα εξοικειωθούν με την ομαδική εργασία, το διάλογο και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και θα αναπτύσσουν συλλογική ευθύνη για όσα πράττουν.

Στάδια του Προγράμματος

09.00 Άφιξη στο Κ.Π.Ε. Καστρίου. Υποδοχή των μαθητών.
09.00-10.30 Θεωρητική παρουσίαση του προγράμματος.
Παιχνίδια γνωριμίας και ενεργοποίησης.
10.30-14.15 Μετάβαση στον υγρότοπο του Μουστού, στο Παράλιο Άστρος.
Δραστηριότητες πεδίου (παρατηρήσεις πτηνών και φυτών, μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού, αναγνώριση και καταγραφή βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων).
14.15-14.45 Συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης του προγράμματος από μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Αναμνηστικές φωτογραφίες ? Αποχαιρετισμός ? Λήξη προγράμματος.

The event is finished.

Date

Dec 20 - 21 2021
Expired!

Time

All Day

Πρόσφατα άρθρα

Categories

Επικοινωνία

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ : 2131314659
OIKONOMIKOI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : 2131314656
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 2131314655 2131314651, 2131314626, 2131314666

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα

kpe@inedivim.gr