Contributors

ΚΕΠΕΑ Βάμου

Το ΚΕΠΕΑ Βάμου ιδρύθηκε με την 72942/Γ2/11-7-2002 Υπ.Απ. παράλληλα με την ίδρυση και λειτουργία 14 νέων Κέντρων και άρχισε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2003.

 • Είναι Κέντρο Περιφερειακού τύπου με δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Το ΚΕΠΕΑ Βάμου έχει μεταστεγασθεί στην αναπαλαιωμένη, από την 28η Βυζαντινή Εφορία Αρχαιοτήτων, «Δημοτική Σχολή Κεφαλά», στον Κεφαλά του Αποκορώνα του Δήμου Βάμου.
 • Στοχεύει (όπως και όλα τα ΚΕΠΕΑ) στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των διαφόρων φορέων και γενικά όλων των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Για την επίτευξη των στόχων του ΚΕΠΕΑ Βάμου:

 • Σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα  Π.Ε. για μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διάρκειας 1 ή 2 ημερών.
  • Τα θέματα των προγραμμάτων συνδέονται με τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιοχής και προσφέρονται για εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στους χώρους του Κέντρου παράλληλα με επισκέψεις για έρευνα στο πεδίο. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του θέματος που θα παρακολουθήσουν.
 • Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 1 εώς 3 ημερών.  Το θεωρητικό μέρος τους θα συμπληρώνεται με την αξιοποίηση της βιωματικής προσέγγισης.
 • Συντονισμό θεματικών δικτύων Π.Ε. Τα θεματικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα συντονισμένης επιστημονικής, εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών σχολείων και περιοχών.
 • Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε. και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, διάθεση επιστημονικού προσωπικού, στήριξη προγραμμάτων, διοργάνωση σεμιναρίων κ.α.
  • Διεθνείς Συνεργασίες. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν διεθνή χαρακτήρα. Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων όπως και η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού είναι αρκετά δημιουργική.
  • Δημιουργία αρχείου πληροφοριών με δικές του εκδόσεις καθώς  και με τη συγκέντρωση εντύπων και άλλης μορφής πληροφοριακών μέσων.
  • Αξιοποίηση  των δυνατοτήτων του διαδικτύου.
  • Συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. και στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων.
  • Συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Το ΚΕΠΕΑ Βάμου θεσμοθετήθηκε το έτος 2002. Το 2003 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (όπως λεγόταν) τότε επί Υπουργίας κ. Πέτρου Ευθυμίου και του Δήμου Βάμου επί Δημαρχίας κ. Στέλιου Μιχελάκη και είναι ένα από τα  δύο πρώτα που λειτούργησαν στην Κρήτη.

Η Δημιουργία του οφείλεται στο επίμονο ενδιαφέρον του έως το 2002 Δημάρχου Βάμου κ. Ιωάννη Χατζηδάκη που με τον τότε Δήμαρχο Αρχανών και τωρινό αιρετό Περιφερειάρχη Κρήτης  κ. Σταύρο Αρναουτάκη άσκησαν έντονες πιέσεις στην τότε Κυβέρνηση και πέτυχαν την θεσμοθέτηση των δύο πρώτων ΚΕΠΕΑ της Κρήτης στο Βάμο και στις Αρχάνες.

Στην αρχή λειτούργησαν τα γραφεία του στο Κοινοτικό κατάστημα της Λιτσάρδας και στη συνέχεια λειτούργησε στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου  στο Καλαμίτσι Αλεξάνδρου το σχ. έτος 2004-2005.
Το ΚΕΠΕΑ φιλοξενείται από το σχ. έτος 2008-2009 επί Δημαρχίας κ. Λεωνίδα Λιματζάκη, στην «Δημοτική Σχολή Κεφαλά», στον Κεφαλά Αποκορώνου και τα εγκαίνια έγιναν από τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Στυλιανίδη.
Το κτίριο αυτό είναι κτισμένο το 1910, επί Κρητικής Πολιτείας. Ανακαινίστηκε το χρονικό διάστημα 2002-2007 από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Χανίων, με την αμέριστη φροντίδα του προϊσταμένου της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χανίων Αρχαιολόγου κ. Μιχάλη Ανδριανάκη.

Το κτίριο έχει επιφάνεια 760 τ.μ. και διαθέτει τους παρακάτω χώρους.
Γραφείο Υπεύθυνου, γραφείο Παιδαγωγικής Ομάδας, γραφείο Γραμματείας, αίθουσα Σεμιναρίων, αίθουσα Βιβλιοθήκης, αίθουσα Θεατρικού Παιχνιδιού, αίθουσα Σπηλαιολογίας, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, εργαστήριο Δημιουργικό, κουζίνα, χώρους υγιεινής, αποθήκη και χώρο εγκαταστάσεων θέρμανσης.

ΚΕΠΕΑ Βάμου
Επαρ.Οδ. Καλυβών-Κεφάλας 273
Χανιά 73008
Ελλάδα