Contributors

ΚΕΠΕΑ Νέας Κίου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου ιδρύθηκε το 2005 με απόφαση του ΥΠΕΠΘ μετά από πρόταση του Δήμου Νέας Κίου.

Από τον Ιανουάριο του 2011 το ΚΠΕ Νέας Κίου ανήκει στο διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Άργους – Μυκηνών. το μεγαλύτερο δήμο  του νομού Αργολίδας, ένα δήμο με σπουδαία ιστορική και πολιτιστική διαδρομή, σε μια πόλη με μια συνεχή  παρουσία πάνω από 6.000 χρόνια.

Tο Κ.Π.Ε. Νέας Κίου υλοποιεί δράσεις, που αφορούν στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών, για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας Προτεραιότητας 6 στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ).

Σε αυτό το περιβάλλον που διαμορφώνεται, για την υλοποίηση αυτών των στόχων, τα υπάρχοντα προγράμματα διαφοροποιούνται, διευρύνονται και απευθύνονται στο νέο μαθησιακό περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης, τη γνώση για το περιβάλλον και τη φύση και γενικότερα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τους πολίτες προς  μια αειφόρο κοινωνία. 

Σκοπός του κέντρου είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, κατά τρόπο βιωματικό, πάνω στην αναγκαιότητα της προστασίας της φύσης. 

Ως προς τη θεματική τους, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΠΕ Νέας Κίου μπορούν να κατανεμηθούν  στις εξής  περιβαλλοντικές ενότητες:

1.  Φυσικό περιβάλλον 

2.  Ανθρωπογενές περιβάλλον

3.  Νερό, η σημασία του στον πλανήτη Γη και  η ορθολογική χρήση του

4.  Βιοποικιλότητα

5.  Κλιματική αλλαγή

6.  Υγρότοποι

7.  Γεωργία, τοπικές καλλιέργειες

8.  Τοπική Ιστορία και Περιβάλλον

9.  Απορρίμματα –Ανακύκλωση

10. Βιώσιμη πόλη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  των Κ.Π.Ε  διαμορφώνονται  σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά  της περιοχής όπου βρίσκονται.

Η Αργολίδα  αποτελεί  ένα νομό με  πολύπλευρη  φυσιογνωμία: 

 • μεγάλη ιστορικότητα, που χάνεται στα βάθη του χρόνου, 
 • με αξιόλογους Αρχαιολογικούς χώρους (Μυκήνες, Επίδαυρος, Τίρυνθα)
 • έντονη αγροτική και τουριστική ανάπτυξη, 
 • φυσική ομορφιά, αλλά και 
 • προβλήματα, 

που  μπορεί να  αποτελέσουν  έναυσμα  για  τη  διαμόρφωση, το  σχεδιασμό και  την υλοποίηση   εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, στο πλαίσιο  της  εκπαίδευσης  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη.

1. Τα Προγράμματα:

α)«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ποταμός»,

β) «Όταν λέω πορτοκάλι, να βγαίνεις..»  

γ) «Να σου πω ένα μυστικό …την Ανακύκλωση αγαπώ»

δ)«Ταξιδεύοντας με την Αργώ… από την Κίο της Βιθυνίας στη Νέα Κίο»  

ε) «Μια πόλη για να ζεις…!»   

στ) «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν μύθους»

ζ) «Το κλίμα αλλάζει, εμείς;»

είναι μονοήμεραυλοποιούνται σε  παιδιά προσχολικής ηλικίας και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Δημοτικού και επιμορφώνονται  οι μαθητές/τριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί τους με βιωματικό τρόπο.

2. Τα Προγράμματα

α) «Ερασίνος, ο γιος του βράχου»,

β) «Όταν οι πηγές της Αργολίδας αναβλύζουν μύθους», 

γ) «Ταξίδι στο παρελθόν- Ναύπλιο», 

δ) «Ταξίδι στο παρελθόν- Νέα Κίος»,

ε) «Με τα φτερά του γλάρου»,

στ) «Άργος, μια πόλη ταξιδευτής της ιστορίας», 

ζ) «Ανακύκλωσε κι εσύ, προστάτεψε τη Γη» και

η) «Βιώσιμη πόλη…»   

είναι μονοήμερα, αλλά μπορούν να διαμορφωθούν και σε πολυήμερα, με περισσότερες βιωματικές δράσεις και εργασίες πεδίου και υλοποιούνται με μαθητές της Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (ανάλογα διαμορφωμένα).

Στα προγράμματα αυτά οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, την Ιστορία και τον Πολιτισμό του, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να προβάλλουν τον τόπο τους προς όφελός τους.

Στάδια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 • Παιχνίδια γνωριμίας, συγκρότησης ομάδας
 • Παρουσίαση και θεωρητική γνωριμία με το αντικείμενο  του προγράμματος
 • Εύρεση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών σχέσεων
 • Επισκέψεις στο πεδίο /βιωματικές δραστηριότητες
 • Συμπλήρωση φύλλων εργασίας και παρουσίαση δραστηριοτήτων / δραματοποίηση μύθων / Παιχνίδια ρόλων …
 • Αξιολόγηση κι αξιοποίηση του προγράμματος

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η συγκεκριμένη δράση αφορά: 

 • Στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα και δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στις Σχολικές Μονάδες όπου υπηρετούν. 
 • Στην επιμόρφωση Στελεχών Εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 • Στη συμμετοχή των μελών των Π.Ο. σε  εκδηλώσεις και δράσεις για την Π.Ε. με στόχο την προβολή του έργου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 

της τοπικής κοινωνίας

Το Κ.Π.Ε. Ν. Κίου Αργολίδας, στη 15ετή πορεία του, έχει λειτουργήσει επιτυχώς και ως φορέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με συμβολή στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

Για το λόγο αυτό διοργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και δράσεις, συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, σπουδαστές, φοιτητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας καθώς και περιοχών εμβέλειάς του. 

Στόχος πάντα είναι η  κινητοποίηση του γνωστικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα για υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης των θεμάτων και διεπιστημονική και διαθεματική διαπραγμάτευσή τους με ενεργητικές, συμμετοχικές και βιωματικές μεθόδους μάθησης. 

Αποβλέπει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όχι μόνο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και στη διάπλαση ενεργών πολιτών και όσο το δυνατό περισσότερων κοινωνικών ομάδων και φορέων, καθώς και στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Άλλωστε η περιοχή που φιλοξενεί το ΚΠΕ είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία με αρκετά αυξημένη παρουσία οικονομικών μεταναστών και Ρομά.

Στα πλαίσια λοιπόν της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπου αναδύονται η δια βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της μάθησης, οι δράσεις του ΚΠΕ  Ν. Κίου περιλαμβάνουν αλληλοσχετιζόμενα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό και στηρίζονται στις αρχές της κοινωνικής μάθησης.  Η δημιουργία ενός ενημερωμένου, ευαισθητοποιημένου και ενεργού μαθητή-ανθρώπου-πολίτη, ο οποίος θα κατανοεί την έννοια της αειφορικής διαχείρισης, θα αναζητά και θα προτείνει λύσεις, ήταν και είναι βασικός στόχος της λειτουργίας του ΚΠΕ Ν. Κίου.

ΚΕΠΕΑ Νέας Κίου
Χρήστου Δελή, Νέα Κίος
Νέα Κίος 21053
Ελλάδα