Κ.Π.Ε. Σφακιωτών

Το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών, ξεκίνησε τη λειτουργία του  τον  Σεπτέμβριο του 2009 και στεγάζεται σε χώρους του σχολικού συγκροτήματος Σφακιωτών στα Λαζαράτα Λευκάδας. Σκοπός του είναι να συμβάλει αφενός στην πολύπλευρη στήριξη του θεσμού της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, αλλά και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) γενικότερα και αφετέρου στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία. 

Αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις που στοχεύουν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να δραστηριοποιήσουν τους μαθητές αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας, σε θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΟΙ περιβαλλοντικές ενότητες ενασχόλησης του ΚΠΕ αφορούν σε σημαντικά ζητήματα του τοπικού κυρίως περιβάλλοντος και παράλληλα άπτονται καίριων ζητημάτων αειφορίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο όπως : 

  • Φύση και πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Δομημένο περιβάλλον, Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Διατηρητέα κτήρια και οικισμοί
  • Αειφόρος ανάπτυξη : Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Οικολογικά μονοπάτια, Παραδοσιακή  και σύγχρονη απασχόληση, «πράσινη οικονομία».
  • Ενεργοί πολίτες : Ανθρώπινα δικαιώματα, Εξοικονόμηση φυσικών πόρων, Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση
  •  Φυσικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, προστατευόμενες περιοχές. Παράκτια οικοσυστήματα, υγρότοποι, αλυκές, δασικά οικοσυστήματα, (φυσικό περιβάλλον, παρεμβάσεις, διαχείριση και προστασία).
Κ.Π.Ε. Σφακιωτών
Λαζαράτα, Λευκάδα
Λευκάδα 31100
Ελλάδα