Τύπος

Επανάσταση 1821 – Σχολεία: Εγκύκλιος για δράσεις και εκδηλώσεις

Εγκύκλιο για τις δράσεις και εκδηλώσεις των σχολείων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821,

Δράσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για να τιμήσει τα 200 χρόνια από